Europaweg 15 – 9636 HT Zuidbroek

picture

Op een uitstekende locatie, nabij de A7 gelegen, wordt te huur aangeboden een in zeer nette staat verkerende instapklare kantoorruimte met eigen parkeergelegenheid. De kantoorruimte heeft een moderne en luxe uitstraling.

Grootte:
De totale vloeroppervlakte is circa 175 m2. De ruimte bestaat uit een entree/ hal, pantry, meerdere kantoorruimtes, een vergaderruimte, een archief, bergruimte, alsmede 2 toiletten. De kantoorruimte is verdeeld over 3 verdiepingen. De verdiepingen zijn uitstekend bereikbaar via een goed lopende trappartij.

Optioneel:
Eventueel is de kantoorruimte partieel te huur; de kantoorruimte zou opgesplitst kunnen worden in twee afzonderlijke eenheden.

Locatie:
Het kantoorgebouw is gesitueerd aan de rand van een bedrijventerrein ‘De Gouden Driehoek’ nabij de A7. Het station van Zuidbroek bevindt zich op slechts enkele fietsminuten. De ontsluiting richting Groningen, Eemshaven, Duitsland en Assen is uitstekend.

Parkeren:
Het eigen parkeerterrein grenst het kantoorgebouw en is geschikt voor meerdere auto’s.

Gebouw:
Het kantoorpand is in 2016 gebouwd. Het geheel is zeer degelijk gebouwd. De ramen en kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing.

Voorzieningen:
Het kantoorgebouw wordt aangeboden met de volgende voorzieningen:
– Warmtepomp met aircofunctie
– pantry / toiletgelegenheden
– gestoffeerd, deels gemeubileerd

Bestemming:
Kantoorruimte; vigerend bestemmingsplan.
Nadere informatie is verkrijgbaar via de gemeente Midden-Groningen.

Huurtermijn:
Minimaal 12 maanden, opzegtermijn 3 maand.

Huurprijs:
De huurprijs per jaar is een totaalprijs voor alle gehuurde m2, nog te vermeerderen met omzetbelasting. Contracthuurprijs: € 14.000,- per jaar. (€ 80,00 per vierkante per jaar.)

Bovengenoemde huurprijs is gebaseerd op prijspeil 2023 en wordt derhalve tot aan huuringangsdatum geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex (CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS).

Kosten energie:
Energie wordt maandelijks door verhuurder opgenomen via tussenmeter en maandelijks in rekening gebracht bij huurder. Gebruikelijke huurderslasten voor rekening huurder.

Betalingsverplichting:
De huurprijs, alsmede de daarvoor verschuldigde omzetbelasting zal per maand bij vooruitbetaling worden voldaan.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt voor het eerst op 01-07-2024 en daarna vervolgens jaarlijks verhoogd op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS, conform de Consumentenprijsindex reeks Alle Huishoudens (2015=100).

Omzetbelasting:
Uitgangspunt in dit huurvoorstel is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Zekerheidstelling:
Huurder zal een bankgarantie/ borg ter grootte van een bedrag, gelijk aan 1 maand huur, vermeerderd met omzetbelasting aan de verhuurder overleggen.

Contractvorm:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld volgens het model, hetgeen door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 is opgesteld.

Bijzondere bepalingen:
Inbouwzaken dienen ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd, voordat deze door huurder kunnen en mogen worden uitgevoerd.

Voorbehouden:
Deze huurvoorwaarden worden aangegaan onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.