Transportweg 2 – 9645 KX Veendam

picture

THANS NOG CIRCA 400 M2 TE HUUR !! ( begane grond)

Op een unieke stand en ligging wordt te huur aangeboden een in perfecte staat verkerende kantoorruimte, te weten een vrijstaand kantoorgebouw, gebouwd in drie bouwlagen, met eigen parkeerterrein.

Grootte:
De totale vloeroppervlakte is circa 1.300 m2 VVO; op de begane wordt aangeboden 400 m2 en op de verdiepingen circa 450 m2. Partiele huur behoort tot de mogelijkheden. Het gebouw bestaat uit een ontvangstruimte, kantine, vergaderruimtes en meerdere kantoorvertrekken. Tevens is een liftinstallatie aanwezig.

Locatie:
Het kantoorgebouw heeft een uitzonderlijke fraaie zichtlocatie; het pand is gesitueerd aan de rand van een woonwijk en op de kop van een bedrijventerrein. Het station van Veendam bevindt zich op slechts enkele minuten loopafstand. De ontsluiting richten Groningen en Assen is uitstekend.

Parkeren:
Het eigen parkeerplaatsen, grenst het kantoorgebouw en ie geschikt voor circa 70 auto’s.

Gebouw:
Het kantoorpand is in 2008 gebouwd. Het geheel is zeer degelijk en gebruik makend van hoogwaardige materialen, traditioneel gebouwd. De ramen en kozijnen zijn van kunststof en voorzien van isolerende beglazing.

Voorzieningen:
Het kantoorgebouw word aangeboden met de volgende voorzieningen:
– CV-installatie
– Centrale luchtbehandelingsinstallatie met topkoeling

Bestemming:
Kantoorruimte; vigerend bestemmingsplan.
Nadere informatie is verkrijgbaar via de gemeente Veendam.

Huurtermijn:
Voorkeur 5 + 5 optie jaren

Huurprijs:
De huurprijs per jaar is een totaalprijs voor alle gehuurde m2 (inclusief algemene ruimten, de parkeerplaatsen eigen terrein), nog te vermeerderen met omzetbelasting.

Contracthuurprijs: € 125.000,00 voor het gehele pand

Het kantoorgebouw is tevens partieel te huur; € 95,00 per m2 per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is gebaseerd op prijspeil 2015 en wordt derhalve tot aan huuringangsdatum geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex (CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.

Kosten energie:
Huur is exclusief kosten gas, licht en water, als andere gebruikelijke huurderlasten. Huurder zorgt voor tenaamstelling van energie voor ingangsdatum overeenkomst.

Betalingsverplichting:
De huurprijs, alsmede de daarvoor verschuldigde omzetbelasting zal per maand bij vooruitbetaling worden voldaan.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt voor het eerst op 01 juli 2018 en daarna vervolgens jaarlijks verhoogd op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Uitgangspunt in dit huurvoorstel is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Zekerheidstelling:
Huurder zal een bankgarantie ter grootte van een bedrag, gelijk aan 1 kwartaal huur, vermeerderd met omzetbelasting aan de verhuurder overleggen.

Wijze van oplevering:
In nader overleg.

Contractvorm:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 is opgesteld.

Bijzondere bepalingen:
Inbouwzaken dienen ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd voordat deze door huurder kunnen en mogen worden uitgevoerd.

Voorbehouden:
Deze huurvoorwaarden worden aangegaan onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.