Beneden Oosterdiep 75 – 9641 JB Veendam

picture

Nabij het centrum van Veendam wordt te huur aangeboden; een vrijstaand kantoorgebouw ( voorheen winkelruimte). Het kantoorpand bevindt zich aan de rand van het centrum en tevens is het winkelcentrum ”Autorama” binnen enkele minuten bereikbaar. Aan zo wel de voor als achterzijde zijn +/- 20 (openbare) parkeerplaatsen gesitueerd.

Grootte:
De totale vloeroppervlakte is 560 m2 VVO. Het betreft een grote open ruimte met een kantoor/vergaderruimte achterin het geheel.

Locatie:
Het geheel is nabij het centrum van Veendam gelegen, goed bereikbaar met genoeg parkeermogelijkheden. Het station van Veendam bevindt zich op slechts enkele minuten loopafstand.

Voorzieningen:
Het kantoorgebouw word aangeboden met de volgende voorzieningen:
– CV-installatie
– Systeenplaffond
– Bekabeling
– Dubbele beglazing

Huurtermijn:
Minimaal 1 jaar.

Huurprijs:
De huurprijs per jaar is een totaalprijs voor alle gehuurde € 50,00 per m2 per jaar, nog te vermeerderen met omzetbelasting.

Bovengenoemde huurprijs is gebaseerd op prijspeil 2015 en wordt derhalve tot aan huuringangsdatum geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex (CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.

Kosten energie:
Huur is exclusief kosten gas, licht en water, als andere gebruikelijke huurderlasten. Huurder zorgt voor tenaamstelling van energie voor ingangsdatum overeenkomst.

Betalingsverplichting:
De huurprijs, alsmede de daarvoor verschuldigde omzetbelasting zal per maand bij vooruitbetaling worden voldaan.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt voor het eerst op 01 juli 2018 en daarna vervolgens jaarlijks verhoogd op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Uitgangspunt in dit huurvoorstel is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Wijze van oplevering:
In nader overleg.

Contractvorm:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 is opgesteld.

Bijzondere bepalingen:
Inbouwzaken dienen ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd voordat deze door huurder kunnen en mogen worden uitgevoerd.

Voorbehouden:
Deze huurvoorwaarden worden aangegaan onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.