Lloydsweg 5 – 9641 KJ Veendam

picture

Op een uitstekende zichtlocatie wordt aangeboden een voormalig garagebedrijf, bestaande uit een showroom, kantoren en werkplaats. Tevens behoort tot het geheel een ruim buitentereein voor het stallen van auto’s of andere zaken.

Eventueel partieel te huur.

Indeling onder andere: royale showroom met kantoorruimtes, toiletruimtes, magazijn, berging, werkplaats.

Grootte:
De totale vloeroppervlakte is circa 1.000 m2, bestaande uit showroom groot circa 600 m2 en een werkplaats groot circa 400 m2. Tevens is een kantine, kantoren, toiletten en een pantry aanwezig.

Locatie:
De bedrijfsruimte heeft een prima zichtlocatie; het pand is gesitueerd aan de rand van een woonwijk en nabij een bedrijventerrein. Het station van Veendam bevindt zich op slechts enkele minuten loopafstand. De ontsluiting richten Groningen en Assen is uitstekend.

Parkeren:
De bedrijfsruimte heeft een eigen parkeergelegenheid.

Gebouw:
Het betreft hier een voormalig autobedrijf; voor een betreffende invulling is het pand uiterst geschikt. Wel bestaan er meer gebruiksmogelijkheden.

Eventueel is het pand deels te huur.

Voorzieningen:
Het kantoorgebouw word aangeboden met de volgende voorzieningen:
– CV-installatie, danwel heathers.

Bestemming:
De huidige bestemming is toegestaan; huurder dient zelf en voor eigen rekening zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen.

Huurtermijn:
Bespreekbaar.

Huurprijs:
De huurprijs per jaar is een totaalprijs voor alle gehuurde m2 (inclusief algemene ruimten, de parkeerplaatsen eigen terrein), nog te vermeerderen met omzetbelasting.

Contracthuurprijs: € 30.000,00 per jaar voor het gehele pand!

Bovengenoemde huurprijs is gebaseerd op prijspeil 2015 en wordt derhalve tot aan huuringangsdatum geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex (CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS.

Kosten energie:
Huur is exclusief kosten gas, licht en water, als andere gebruikelijke huurderlasten. Huurder zorgt voor tenaamstelling van energie voor ingangsdatum overeenkomst.

Betalingsverplichting:
De huurprijs, alsmede de daarvoor verschuldigde omzetbelasting zal per maand bij vooruitbetaling worden voldaan.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt voor het eerst op 01 juli 2019 en daarna vervolgens jaarlijks verhoogd op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Uitgangspunt in dit huurvoorstel is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Zekerheidstelling:
Huurder zal een bankgarantie ter grootte van een bedrag, gelijk aan 1 kwartaal huur, vermeerderd met omzetbelasting aan de verhuurder overleggen. Uitzondering in overleg met verhuurder.

Wijze van oplevering:
In nader overleg.

Contractvorm:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 is opgesteld.

Bijzondere bepalingen:
Inbouwzaken dienen ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd voordat deze door huurder kunnen en mogen worden uitgevoerd.

Voorbehouden:
Deze huurvoorwaarden worden aangegaan onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.