DWM-weg 29D – 9641 RA Veendam

picture

Op goede locatie gelegen wordt te huur aangeboden een in keurige staat verkerende instapklare kantoorruimte met eigen parkeerterrein.

Grootte:
De totale vloeroppervlakte is circa 215 m2 VVO; De ruimte bestaat uit een entree, woonkeuken/kantine, vergader,- kantoorruimtes (resp 17, 26, 64 m²), archief (18m²) en bergruimtes (11m²), alsmede 3 toiletten en een badkamer met douche.

Locatie:
Het kantoorgebouw is gesitueerd aan de rand van een bedrijventerrein nabij het Oosterdiep. Het station van Veendam bevindt zich op slechts enkele fietsminuten. De ontsluiting richten Groningen en Assen is uitstekend.

Parkeren:
Het eigen parkeerterrein grenst het kantoorgebouw en is geschikt voor circa 10 auto’s.

Gebouw:
Het kantoorpand is in 1964 gebouwd. Het geheel is zeer degelijk en traditioneel gebouwd. De ramen en kozijnen zijn voorzien van isolerende beglazing.

Voorzieningen:
Het kantoorgebouw word aangeboden met de volgende voorzieningen:
– CV-installatie
– Luxe keuken
– Douchegelegenheid
– Gestoffeerd

Bestemming:
Kantoorruimte; vigerend bestemmingsplan.
Nadere informatie is verkrijgbaar via de gemeente Veendam.

Huurtermijn:
Minimaal 12 maanden, opzegtermijn 3 maand.

Huurprijs:
De huurprijs per jaar is een totaalprijs voor alle gehuurde m2 (inclusief de parkeerplaatsen eigen terrein), nog te vermeerderen met omzetbelasting.

Contracthuurprijs: € 15.000,- per jaar.

Bovengenoemde huurprijs is gebaseerd op prijspeil 2022 en wordt derhalve tot aan huuringangsdatum geïndexeerd op basis van de consumenten prijsindex (CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het CBS).

Kosten energie:
Energie wordt maandelijks door verhuurder opgenomen via tussenmeter en maandelijks in rekening gebracht bij huurder

Betalingsverplichting:
De huurprijs, alsmede de daarvoor verschuldigde omzetbelasting zal per maand bij vooruitbetaling worden voldaan.

Huurprijsaanpassing:
De huurprijs wordt voor het eerst op 01 juli 2023 en daarna vervolgens jaarlijks verhoogd op basis van de consumentenprijsindex, reeks CPI alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Bureau voor de Statistiek (CBS).

Omzetbelasting:
Uitgangspunt in dit huurvoorstel is dat huurder het gehuurde voor tenminste het bij Wet vastgestelde of nader vast te stellen minimumpercentage zal of blijvend zal gebruiken voor prestaties die recht geven op aftrek van omzetbelasting, zodanig dat kan worden geopteerd voor belaste (ver-)huur. Huurder zal zich zoveel als in zijn vermogen ligt inspannen om ervoor te zorgen dat niet van dit uitgangspunt wordt afgeweken. Indien huurder niet of niet meer aan dit uitgangspunt kan voldoen, zal de huurprijs worden verhoogd, zodanig dat verhuurder wordt gecompenseerd voor de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheid om te opteren voor met omzetbelasting belaste huur.

Zekerheidstelling:
Huurder zal een bankgarantie/ borg ter grootte van een bedrag, gelijk aan 1 maand huur, vermeerderd met omzetbelasting aan de verhuurder overleggen.

Contractvorm:
De huurovereenkomst zal worden opgesteld volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in 2015 is opgesteld.

Bijzondere bepalingen:
Inbouwzaken dienen ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd voordat deze door huurder kunnen en mogen worden uitgevoerd.

Voorbehouden:
Deze huurvoorwaarden worden aangegaan onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.